8

EU projekt

Stručne prakse - nove tehnologije - sigurnija budućnost

O projektu

Provedbom projekta „Stručne prakse – nove tehnologije – sigurnija budućnost“ unaprijedit će se stručna praksa kao obavezan kolegij na tri preddiplomska studija i uvesti na diplomski MBA program Zagrebačke škole ekonomije i managementa, unaprijediti terenska nastava, provesti edukacija nastavnika i poslodavaca te unaprijediti Career centar.
Sukladno „Studiji o stručnoj praksi u visokom obrazovanju“ zastupljenost stručne prakse na stručnim studijima iznosi 84%, a na specijalističkim diplomskim 46%, dok je zastupljenost studenata koji pohađaju stručnu praksu 78% na stručnim, a 36% na diplomskim. Putem stručne prakse studenti stječu praktične kompetencije važne poslodavcima i tako povećavaju svoje mogućnosti zaposlenja. Studija navodi da, na visokim učilištima u kojima je praksa obvezni kolegij, 70% studenata se zapošljava u tvrtkama u kojima su obavljali stručnu praksu. Problem je i nedovoljna educiranost mentora u učenju uz rad i vrednovanju rada studenata. Visoka učilišta nemaju razvijene studentske centre za podršku studenatima tijekom školovanja i ranog razvoja karijere.

Cilj projekta

Cilj projekta je unaprijediti stručnu praksu na tri preddiplomska studija i uvesti na diplomskom MBA programu ZŠEM-a uz jačanje kompetencija nastavnog i nenastavnog osoblja u učenju uz rad i doprinijeti povećanju praktičnih kompetencija studenata ZŠEM-a kroz provedbu stručne prakse i osnivanje odjela u Career centru.

mhjgf

Svrha projekta

Svrha projekta je poboljšati zapošljivost studenata povećanjem praktičnih vještina za rad kroz unapređenje stručne prakse na ZŠEM-u.

3

Ciljne skupine

31

nastavnika i nenastavnog osoblja prijavitelja - njihova potreba za realizacijom projekta je podizanje kompetencija u učenju kroz rad. Prilikom odabira nastavnika vodilo se računa o njihovim afinitetima i rodnoj jednakosti.

500

studenata ZŠEM-a – njihova potreba za realizacijom projekta je razvoj praktičnih vještina i bolja konkurentnost na tržištu rada. Studenti će biti odabrani sukladno stečenim kompetencija i interesima.

1

visoko učilište - interes ZŠEM-a za realizacijom projekta je povećanje kvalitete obrazovnog procesa kroz povećanje zastupljenosti i kvalitete stručne prakse na studijskim programima i povećanje educiranosti nastavnog osoblja u učenju kroz rad.

Idealan kandidat na "idealnom" razgovoru

Događanja

 • Student Future Day

  Student Future Day tradicionalni je sajam karijera u organizaciji Zagrebačke škole ekonomije i managementa, pokrenut na inicijativu studenata.

  Cilj ovog projekta je predstaviti ZŠEM i njegove studente i alumne uspješnim poslodavcima. Student Future Day omogućuje kvalitetno spajanje ponude i potražnje na tržištu rada, odnosno tvrtkama omogućuje lakši pristup motiviranim studentima te brže i efikasnije pronalaženje kvalitetnih studenata za stalne i povremene studentske poslove, stvaranje baze podataka, istovremeno pomažući studentima ZŠEM-a pri pronalasku stručne prakse i potencijalnog trajnog zaposlenja, ovisno o potrebama pojedine tvrtke u određenom trenutku. Sudjelovanjem na SFD-u studentima se omogućava lakši prijelaz sa studija na tržište rada.

  Ovaj događaj predstavlja vrhunac studentskog plasiranja na tržište rada i kontinuirane suradnje s najuspješnijim tvrtkama na hrvatskom tržištu.

  Tvrtkama sudionicima SFD omogućuje pristup najboljim studentima ZŠEM-a, kako bi među njima prepoznali idealne kandidate za praktičan rad te studentske ili stalne poslove. Kroz sudjelovanje na ovom događanju, tvrtke jačaju svoj imidž poželjnog poslodavca među nadolazećim generacijama na tržištu rada.

 • Gostujuća predavanja
 • Posjeti tvrtkama
 • Susreti studenata i alumnija
 • Fresh Career Start
 • Konferencija Žene u Businessu
 • Radionice o ishodima učenja

  Radionice o ishodima učenja organizirane su za Projektni tim projekta „Stručne prakse – nove tehnologije – sigurnija budućnost“.

  • 9. i 26. lipnja 2020. godine – Milena Sakoman: Metodologija i alati HKO-a
  • 3. i 13. srpnja 2020. godine – Milena Sakoman: Pravilno zapisivanje ishoda učenja prema HKO-a

  Nakon održanih radionica, projektni tim je kreirao pravilnike za stručnu praksu za preddiplomske studije i MBA program dostupne na poveznici.

   

 • Radionica o mentoriranju i vrednovanju studenata
  •  3.ožujka. i 22. ožujka 2021. godine dr. sc. Valentina Pirić održala je radionice na temu mentoriranja i vrednovanja studenata – usavršavanje nastavnog osoblja

   

 • Studijsko putovanje H-FARM Bootcamp
 • Nabava računalne opreme

  Kako bi se studentima preddiplomskih i MBA studija omogućilo da dio stručne prakse odrade na ZŠEM-u i tako steknu određene vještine iz područja novih tehnologija, opremila se računalna učionica sa 30 prijenosnih računala.

lenta

ESF

Zagrebačka škola ekonomije i management
Stručne prakse – nove tehnologije – sigurnija budućnost
Prijavitelj: Zagrebačka škola ekonomije i managementa
Ukupna vrijednost projekta: 3.502.147,44 HRK
Iznos EU potpore: 100% ukupne vrijednosti projekta
Razdoblje provedbe projekta: 09.03.2020. – 09.09.2022.
Kontakt: career.centar@zsem.hr
Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost ZŠEM-a.