Katedra

Ekonomija i matematika

Cilj katedre za ekonomiju i matematiku je razumjeti proizvodnju i raspodjelu resursa na razini pojedinca, kompanije i društva te procijeniti financijske i socijalne politike koje oblikuju ove pojave.

Kolegiji su zamišljeni kako bi dali uvid u osnove ekonomske teorije i znanstvena objašnjenja ekonomskih pojava, upoznaju studente s osnovnim analitičkim tehnikama u ekonomiji i modelima ekonomske analize te analiziraju aktualna ekonomska zbivanja u Hrvatskoj i svijetu.

Područja stručnosti predavača uključuju deregulaciju i privatizaciju, tehnologiju, javne financije i međunarodnu politiku.

 

E-mail: ekonomija.katedra@zsem.hr

AminaAhecSonje_b30c0b40ecf5442fe9e34535fe1b67ac

dr. sc. Amina Ahec Šonje

Predstojnik katedre
Luka Parat

Luka Parat, MBA

Asistent

dr. sc. Đuro Njavro

dr.sc. Boris Podobnik

dr.sc. Andrija Raguž

Vedrana Pribičević, mag.oec.

Luka Parat, MBA

dr.sc. Ivana Geček Tuđen

dr. sc. Jurica Brajković

dr. sc. Goran Buturac

mr.sc. Igor Jemrić

mr. sc. Gordi Sušić

dr. sc. Milan Deskar-Škrbić

dr.sc. Vuk Vuković

mr.sc. Katarina Kovač

dr. sc. Hrvoje Štefančić

dr. sc. Ivan Šverko

Anja Tkalčević, MBA

dr. sc. Ivan Šutalo

dr. sc. Jurica Vukas

Josipa Šegota, bacc.oec.