21 September 2021

Stručne prakse - nove tehnologije - sigurnija budućnost

Provedbom projekta „Stručne prakse – nove tehnologije – sigurnija budućnost“ unaprijedit će se stručna praksa kao obavezan kolegij na dva prijediplomska studija i uvesti na diplomski MBA program Zagrebačke škole ekonomije i managementa, unaprijediti terenska nastava, provesti edukacija nastavnika i poslodavaca te unaprijediti Career centar.
Sukladno „Studiji o stručnoj praksi u visokom obrazovanju“ zastupljenost stručne prakse na stručnim studijima iznosi 84%, a na specijalističkim diplomskim 46%, dok je zastupljenost studenata koji pohađaju stručnu praksu 78% na stručnim, a 36% na diplomskim. Putem stručne prakse studenti stječu praktične kompetencije važne poslodavcima i tako povećavaju svoje mogućnosti zaposlenja. Studija navodi da, na visokim učilištima u kojima je praksa obvezni kolegij, 70% studenata se zapošljava u tvrtkama u kojima su obavljali stručnu praksu. Problem je i nedovoljna educiranost mentora u učenju uz rad i vrednovanju rada studenata. Visoka učilišta nemaju razvijene studentske centre za podršku studenatima tijekom školovanja i ranog razvoja karijere.

Cilj projekta je unaprijediti stručnu praksu na tri prijediplomska studija i uvesti na diplomskom MBA programu ZŠEM-a uz jačanje kompetencija nastavnog i nenastavnog osoblja u učenju uz rad i doprinijeti povećanju praktičnih kompetencija studenata ZŠEM-a kroz provedbu stručne prakse i osnivanje odjela u Career centru.

Svrha projekta je poboljšati zapošljivost studenata povećanjem praktičnih vještina za rad kroz unapređenje stručne prakse na ZŠEM-u.

31

nastavnika i nenastavnog osoblja prijavitelja - njihova potreba za realizacijom projekta je podizanje kompetencija u učenju kroz rad. Prilikom odabira nastavnika vodilo se računa o njihovim afinitetima i rodnoj jednakosti.

500

studenata ZŠEM-a – njihova potreba za realizacijom projekta je razvoj praktičnih vještina i bolja konkurentnost na tržištu rada. Studenti će biti odabrani sukladno stečenim kompetencija i interesima.

1

visoko učilište - interes ZŠEM-a za realizacijom projekta je povećanje kvalitete obrazovnog procesa kroz povećanje zastupljenosti i kvalitete stručne prakse na studijskim programima i povećanje educiranosti nastavnog osoblja u učenju kroz rad.

Idealan kandidat na "idealnom" razgovoru

Događanja

 • Student Future Day

  tradicionalni je sajam karijera u organizaciji Zagrebačke škole ekonomije i managementa, pokrenut na inicijativu studenata.

  Cilj ovog projekta je predstaviti ZŠEM i njegove studente i alumne uspješnim poslodavcima. Student Future Day omogućuje kvalitetno spajanje ponude i potražnje na tržištu rada, odnosno tvrtkama omogućuje lakši pristup motiviranim studentima te brže i efikasnije pronalaženje kvalitetnih studenata za stalne i povremene studentske poslove, stvaranje baze podataka, istovremeno pomažući studentima ZŠEM-a pri pronalasku stručne prakse i potencijalnog trajnog zaposlenja, ovisno o potrebama pojedine tvrtke u određenom trenutku. Sudjelovanjem na SFD-u studentima se omogućava lakši prijelaz sa studija na tržište rada.

  Ovaj događaj predstavlja vrhunac studentskog plasiranja na tržište rada i kontinuirane suradnje s najuspješnijim tvrtkama na hrvatskom tržištu.

  Tvrtkama sudionicima SFD omogućuje pristup najboljim studentima ZŠEM-a, kako bi među njima prepoznali idealne kandidate za praktičan rad te studentske ili stalne poslove. Kroz sudjelovanje na ovom događanju, tvrtke jačaju svoj imidž poželjnog poslodavca među nadolazećim generacijama na tržištu rada.

 • Gostujuća predavanja

  23. i 25. veljače 2021. godine Monika Ester, Talent Acquisition Executive Croatia and Slovenia: Employer Branding
  23. ožujka 2021. godine Hrvoje Maljak, PhD: Marketing Strategy
  22. travnja 2021. godine Tomislav Kesić, PhD: Alternative Investments – Commodities
  28. travnja 2021. godine dr. sc. Jurica Vukas: Provođenje monetarne politike
  5. svibnja 2021. godine  dr. sc. Božena Ramljak: Ugovor o osiguranju i ugovor o leasingu
  17. svibnja 2021. godine Denis Lukić, PhD: Brownian Motion
  31. svibnja 2021. godine Bruno Filipi, mag.oec.: Coca-Cola Strategy
  9. lipnja 2021. godine Güven Dalgıç, General Manager L’Oreal Adria: Create the Beauty that Moves the World
  9. ožujka 2022. godine Marko Nožica, Founder and CEO at Aretis : Prestavljanje tvrtke “Aretis”
  15. ožujka 2022. godine Mate Knezović, CEO at Agrivi: Predstavljanje tvrtke “Agrivi”

 • Posjeti tvrtkama

  21. veljače 2022. godine studenti u posjeti Javnoj ustanovi Park prirode Medvednica

 • Susreti studenata i alumnija

  25. veljače 2022. godine ZSEM Meet Up u Splitu

 • Fresh Career Start

  14. lipnja 2021. godine Philippe Godard, Corporate Operations Director of the Maistra Group: New Challenges and Strategies in the Tourism Sector in a Difficult Health Context & Informal Meeting
  6. rujna 2021. godine Lana Balić Matijašević, CEO Careesma, Ilija Obradović, Capabilities & Insight Specialist at McKinsey & Company, Ante Đikić, Demand Supply Planner at Nestlé Austria, Patrick Rudat, CEO Kaufland: Career Speech & Informal Meeting

 • Konferencija Žene u Businessu

  Konferencije: 13. listopada 2021. godine Julie Felker, PhD: Gender Differences in Leadership – Fact versus Fiction

 • Radionice o ishodima učenja

  9. i 26. lipnja 2020. godine – Milena Sakoman: Metodologija i alati HKO-a
  3. i 13. srpnja 2020. godine – Milena Sakoman: Pravilno zapisivanje ishoda učenja prema HKO-a

 • Radionica o mentoriranju i vrednovanju studenata

  3.ožujka. i 22. ožujka 2021. godine dr. sc. Valentina Pirić održala je radionice na temu mentoriranja i vrednovanja studenata

 • Studijsko putovanje H-FARM Bootcamp

  28. do 31. listopada 2022. godine finalisti natjecanja “ZSEM OPEN4BUSINESS” bili su na studijskom putovanju u Italiji koje je ZŠEM organizirao u suradnji s H-FARMom

 • Nabava računalne opreme

  Kako bi se studentima prijediplomskih i MBA studija omogućilo da dio stručne prakse odrade na ZŠEM-u i tako steknu određene vještine iz područja novih tehnologija, opremila se računalna učionica sa 30 prijenosnih računala.