Katedra

Marketing i turizam

Cilj Katedre za marketing i turizam je upoznavanje studenata s pojmovima, funkcijama i faktorima okružja marketinga te odlučivanje i rješavanje problema u sklopu marketinške strategije.

Studenti tokom svojeg studija imaju priliku izrađivati marketinške planove za tvrtke partnere koje posluju u Hrvatskoj, na primjeru stvarnih proizvoda i usluga. Osim toga, studenti svoja znanja ostvaruju kroz rješavanje poslovnih slučajeva, pisanje radova, sudjelovanje u računalnim simulacijama i usvajanje svih važnih komponenti kompleksnog poslovnog okruženja u kojem društva danas djeluju. Velika se pažnja polaže na govornu i pisanu komunikaciju studenata, ali i na razvijanje kritičkog i analitičkog mišljenja, korištenje novih tehnologija, usvajanje etičkih vrijednosti te prilagodbu timskom radu.

Kroz brojne studentske projekte do sada je ostvarena suradnja s kompanijama poput Konzuma, Badela 1862, Marodija i Francka, a gostujuća predavanja održali su brojni manageri, poput onih iz Nestléa, L’Oreala, P&G-a, Adris Grupe i Atlantic Grupe.

 

E-mail: marketing.katedra@zsem.hr

Maja Martinović

dr. sc. Maja Martinović

Predstojnik katedre

Ana-Marija Krakić, univ. spec. philol

izv. prof. dr. sc. Borna Jalšenjak

dr. sc. Carlos M.Rodriguez

dr.sc. Dominik Mahr

Elizabeta Ivančević Matuško, prof.

dr. sc. Hrvoje Maljak

dr. sc. Igor Matutinović

dr. sc. John Branch

dr. sc. Kristijan Krkač

Dr.sc. Matea Hanžek, MBA

Nikol Njavro, MBA

dr. sc. Predrag Haramija

dr. sc. Paul R. Murphy

dr. sc. Thomas Baker

Sunčica Žnidar, dipl. nov.

dr. sc. Valentina Pirić

doc. dr. sc. Zdravka Biočina

Martina Čaić, PhD