13

Diplomski studij

Školarina

Školarina diplomskog MBA programa: 10.400,00 Eura

Plaća se u kunama prema prodajnom tečaju PBZ banke na dan plaćanja.

  • Dodatni troškovi Executive MBA programa: 2.000,00 Eura

Dodatna naknada primjenjuje se za prilagođeno izvođenje zadataka, vikend predavanja i druge posebne usluge.

  • Dodatni troškovi Global Executive MBA programa: 7.600,00 Eura

Dodatna naknada primjenjuje se za programe u suradnji s partnerima u Italiji, Luksemburgu i Singapuru.

  • Školarina predsemestra: 2.000,00 Eura

Popusti na školarinu

Kandidati koji se prijave za MBA koncentracije Management, Marketing, Tourism, Finance and Banking, Accounting, Auditing and Taxes, Human Resource Management, Supply Chain Management and Executive MBA, mogu ostvariti smanjenje školarine u sljedećim slučajevima:

  • uplata u jednom obroku na ZŠEM žiro račun ili studentskim kreditom: 5%
  • alumni ZŠEM-a: 10%
  • prosjek ocjena preddiplomskog i/ili diplomskog studija 4,00 – 4,495%
  • prosjek ocjena preddiplomskog i/ili diplomskog studija 4,50 – 5,0010%

Ukoliko kandidat zadovoljava sve navedene uvjete, ostvaruje pravo na 25% manju školarinu.

AACSB Akreditacija

Nastava prema AACSB standardima koja se izvodi na ZŠEM-u

unnamed

e-Learning platforma

Moodle informatički sustav koji pruža pristup svim nastavnim materijalima i obavijestima

20

Career Centar

Pomoć pri izradi životopisa, pripremi za selekcijski intervju, pronalasku studentskog posla i/ili stručne prakse te sudjelovanje na sajmu karijera - Student Future Day.

Career centar

International Office

Mogućnost međunarodne razmjene na više od 150 partnerskih sveučilišta, bez dodatnih troškova studiranja.

1920 1080 (7)