12

Diplomski MBA studij

Predsemestar

Kandidati koji nisu završili preddiplomski studij ekonomije ili poslovnog upravljanja mogu se upisati na MBA program. Prije početka nastave MBA-a kandidati trebaju pohađati predsemestar koji se sastoji od sljedećih kolegija:

Osnove ekonomije

Osnove marketinga

Osnove poslovnih financija

Osnove managementa

Osnove računovodstva

Predsemester je moguće pohađati online na engleskom jeziku tijekom cijele godine.

Hrvatski državljani imaju mogućnost pohađanja predsemestra na hrvatskom jeziku u veljači i ožujku na kampusu ZŠEM-a.

 

Cijena predsemestra: 2.200,00 EUR

The Alphabet of Success

Be Alpha at ZSEM