Katedra

Management, poduzetništvo i digitalna transformacija

Cilj katedre za Management, poduzetništvo i digitalnu transformaciju na ZŠEM-u je razvoj vještina kritičkog mišljenja, poduzetničkih vještina te inovativnosti studenata. Kolegij su osmišljeni kako bi pružili znanja za prevladavanje početnih izazova pokretanja poslovanja, rasta, financiranja i profitabilnosti. Kako biste postali uspješan manager, najprije morate naučiti voditi, upravljati i raditi učinkovito.

Posebnost ove katedre su najveći broj gostujućih predavača – nakon što steknete dubinsko razumijevanje najuspješnijih kompanija u Hrvatskoj i svijetu, ali i najčešćih razloga za neuspjeh, moći ćete svoju genijalnu poslovnu ideju pretvoriti u uspješnu tvrtku.

Uz brojne teoretske primjere, studentima se kroz interakciju te grupni rad omogućava usvajanje i razvijanje vještina potrebnih za bolje snalaženje u poslovnom okruženju. Stjecanjem znanja iz managementa, razvijanjem poduzetničkog duha te prateći nove digitalne trendove postajete sve konkurentniji na globaliziranom tržištu rada.

 

Kontakt E-mail: management.katedra@zsem.hr

Goran Oblaković

dr. sc. Goran Oblaković

Predstojnik katedre
Matej Nakić

Matej Nakić, mag.psych.

Asistent
Ivan David Dogan

Ivan David Dogan, mag. phil.

Asistent

dr. sc. Alen Šimec

mr. sc. Andrea Budin Posavec

dr.sc. Andrijana Mušura Gabor

dr. sc. Bojan Obrenovic

Bruno Filipi, mag. oec.

dr. sc. Dan Ebener

mr.sc. Darko Jureković

dr. sc. Dino Ivan Dogan

mr. sc. Franjo Borović

Ivija Bernatović, MBA

dr. sc. Ivona Škreblin Kirbiš

dr. sc. Julie Felker

mr. sc. Karmela Aleksić-Maslać

dr.sc. Magnus Resch

dr. sc. Mirna Koričan Lajtman

dr. sc. Randy Richards

dr. sc. Siniša Krajnović

dr. sc. Zlatko Mateša

dr. sc. Dubravka Kovačević

Boris Debić, mag. phys.