17

Preddiplomski studij

Dokumentacija za upis

Learn from the best. Lead the change.

  • Svjedodžbe srednjoškolskog obrazovanja i maturalna svjedodžba (original ili ovjerena preslika kod javnog bilježnika)
    • Kandidati koji su završili srednje obrazovanje u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima izvan Hrvatske donose Rješenje Agencije za odgoj i obrazovanje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije, a kandidati koji su završili srednje obrazovanje u strukovnim programima izvan Hrvatske donose Rješenje Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije
  • Preslika obje strane osobne iskaznice s jasno vidljivom fotografijom kandidata
  • Životopis
  • Potvrda o uplati troškova za prijamni ispit u iznosu od 20,00 EUR – (Privredna banka Zagreb, HR1523400091110073682). Cijena prijemnog ispita za studente izvan EU iznosi 25,00 EUR.

Prikupljenu dokumentaciju potrebno je poslati na mail: anamarija.tabulov@zsem.hr

The Alphabet of Success

Be Alpha at ZSEM