26 May 2017

ZŠEM privlači međunarodne studente

Od upisa prve generacije studenata, od 2002. godine, ZŠEM kontunirano razvija kolegije i studije na engleskom jeziku. Trenutno izvodimo dva preddiplomska studija u cjelosti na engleskom jeziku, studij ekonomije i managementa i studij poslovne matematike i ekonomije, te cijeli MBA program s 12 koncentracija. Uz moderne nastavne metode i AACSB akreditaciju kvalitetu ZŠEM-a potvrđuju i 1493 studenta koji su do sada kroz program razmjene studenata dio svog studija proveli na ZŠEM-u.

Ponosni smo što možemo objaviti da ZŠEM svake godine privlači sve veći broj međunarodnih studenata iz cijeloga svijeta te u rujnu ove godine očekujemo 156 studenata iz 25 zemalja koji govore 22 strana jezika.

Foto album