9 September 2017

ZŠEM je osnažio svoj management tim

ZŠEM kao vodeća poslovna škola u Hrvatskoj osnažila je svoj management tim. Dr. sc. Goran Oblaković prihvatio je dužnost prodekana preddiplomskih studija te je mr. sc. Karmela Aleksić-Maslać preuzela dužnost prodekanice za studente.

Goran Oblaković doktorirao je na Sveučilištu St. Gallen u Švicarskoj, magistrirao je na Sveučilištu Indiana Southeast u SAD-u gdje je također i diplomirao poslovnu administraciju. Radio je u SAD-u i Europi za Target Crop., FedEx, Sveučilište Indiana, Ujedinjene Narode, i nekoliko startup-a.

Od 2013. godine profesor Oblaković radi na ZŠEM-u kao Voditelj Executive MBA programa, Voditelj studija na engleskom jeziku te Predstojnik Katedre za management, poduzetništvo i digitalnu transformaciju. Područja znanstvenog i stručnog interesa su mu upravljanje rizicima, management, bankarstvo i poduzetništvo.