9 November 2017

ZSEM asistenti sudjelovali na Academic Teaching Excellence radionici

Anja Tkalčević, Ivana Kenfelja i Philip Vranešić su od 25. do 29. rujna 2017. sudjelovali na radionici pod nazivom Academic Teaching Excellence (ATE), čiji je organizator British Council. ATE radionica je posebno dizajnirana za unapređenje kvalitete podučavanja kroz unapređenje engleskog jezika za predavače te razvijanja korisnih tehnika podučavanja. ATE je osmišljen u suradnji sa Odjelom za obrazovanje na sveučilišti Oxford, fokusirajući se pritom na najnovija istraživanja o korištenju engleskog jezika u okviru podučavanja. Tečaj je održan od strane iskusnog nastavnika – Rob Lewis.