2 July 2016

Znanstveni kolokvij ZŠEM-a

U utorak, 4.3.2014. od 9.15 – 10.30 sati u dvorani Franck Superiore, u okviru Znanstvenog kolokvija ZŠEM-a, održanano je predavanje pod naslovom “„Equality Pays Off”“ i “Internationalization of Universities -– the example of Reutlingen University”. Prvo predavanje koje je dio jednog većeg projekta održao je prof. dr. sc. Milenka Plavec, a drugo Prof.Baldur Veit, LL.D., oboje sa ESB Business School, Reutlingen University.

Dr Milenka Plavec predaje Management i International Management na ESB Business School, Reutlingen University, te je predavala Management proizvodnih operacija na MBA ZŠEM-a. Predaje još i na Summer School Stuttgart University, te FOM fakultetu u Stuttgartu na engleskom i njemačkom jeziku. Diplomirala, magistrirala i doktorirala na Ekonomskom fakultetu Sveucilišta u Zagrebu, gdje je predavala Poslovnu organizaciju i Management proizvodnje na Katedri za management do 2003. godine, kada preseljava u SR Njemačku. Konzultantica je na projektima Roland Berger Strategy Consultants za područje Balkanske regije, te vlasnica konzultantske firme mp2 Consulting.