2 July 2016

Vuk Vuković i Maruška Vizek na prezentaciji analize poslovanja javnih poduzeća

Dana 5. ožujka 2015. godine Maruška Vizek i Vuk Vuković, predavači na Katedri za ekonomiju, sudjelovali su na konferenciji o javnim poduzećima u Hrvatskoj koja je organizirana od strane Udruge poreznih obveznika “Lipa”. Nakon što je profesorica Maruška Vizek iznijela činjenice o neefikasnosti takvih poduzeća, gospodin Vuković je predložio nekoliko rješenja za restrukturiranje istih, pritom se pozivajući uglavnom na važnost poticanja konkurentnosti. Nadalje, govorio je o odvajanju infrastrukture od same usluge, pri čemu infrastruktura ostaje javna. Na kraju je naglasio važnost provođenja depolitizacije javnih poduzeća.

Više o samom događaju: http://www.manjiporezi.hr/poslovanje-javnih-poduzeca-i-njihov-znacaj-za-ekonomsku-aktivnost-u-rh/