4 September 2017

Upisana nova generacija studenata na MBA program

U petak 1. rujna 2017. održan je Dan orijentacije za studente MBA programa. Kroz prigodan program prodekanica diplomskih studija, dr. sc. Maja Martinović sa svojim je timom predstavila mogućnosti koje se studentima pružaju tijekom studija kao što su mogućnosti stjecanja dodatne diplome na partenerskim sveučilištima, međunarodna studentska razmjena te podrška Career centra za napredovanje u karijeri.