The Handbook of Research in International Advertising

Iz tiska je nedavno izašla knjiga The Handbook of Research in International Advertising (urednik Shintaro Okazaki). Voditeljica Katedre stranih jezika, mr. sc. Ivana Bušljeta Banks, suautor je poglavlja pod nazivom „Probability Markers in Croatian and Belgian Advertisements and Tolerance for Ambiguity”. Među ostalim autorima najveći su suvremeni stručnjaci iz područja marketinga i oglašavanja (R.W. Belk, P. De Pelsmacker, S. Diehl, M. Eisend, R.J. House, P.J. Kitchen, W.-N. Lee, B. Mueller, C.R. Taylor, etc.).