Suradnja s hotelom Esplanade Zagreb

Studenti kolegija Tourism ostvarili su suradnju s hotelom Esplanade Zagreb. Studenti osim teorijskih znanja o turizmu imali priliku steći i praktična znanja kroz sudjelovanje na projektu izrade strateškog plana marketinga za hotel Esplanade. Jedan od koraka u izradi projekta je i terenska nastava pri čemu su studenti dobili uvid u marketinške aktivnosti hotela. Hotel Esplanade Zagreb ove godine slavi 90 godina, a osim što je najbolji hotel u gradu Zagrebu, njegovi zaposlenici pokazali su visok stupanj društvene odgovornosti kroz ovu suradnju i prepoznali doprinos studenata kao vrijedan način stvaranja novih marketinških ideja za hotel.

Studenti kolegija Tourism ostvarili su suradnju s hotelom Esplanade Zagreb. Studenti osim teorijskih znanja o turizmu imali priliku steći i praktična znanja kroz sudjelovanje na projektu izrade strateškog plana marketinga za hotel Esplanade. Jedan od koraka u izradi projekta je i terenska nastava pri čemu su studenti dobili uvid u marketinške aktivnosti hotela. Hotel Esplanade Zagreb ove godine slavi 90 godina, a osim što je najbolji hotel u gradu Zagrebu, njegovi zaposlenici pokazali su visok stupanj društvene odgovornosti kroz ovu suradnju i prepoznali doprinos studenata kao vrijedan način stvaranja novih marketinških ideja za hotel.