5 July 2018

Suradnja na EU projektu

Mario Rašić, asistent Katedre za pravne discipline, sudjeluje na EU projektu: Prema učinkovitijoj zaštiti: transformacija sistema za borbu protiv nasilja prema ženama, čiji je nositelj Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. Projekt ima za cilj identificirati, empirijski opisati te staviti u fokus javnosti postojeće pravne prakse koje predstavljaju prepreke za učinkoviti pravni progon i kažnjavanje nasilja prema ženama. Također, podizanje svijesti o femicidu i nasilju prema ženama unutar obitelji bitni su segmenti ovog projekta. U fokusu jest i zagovaranje efikasnije suradnje među institucijama i ključnim akterima/cama koji sudjeluju u prevenciji, pravnom progonu i kažnjavanju nasilja prema ženama. Trenutno provodi istraživanje slučajeva na kaznenim i prekršajnim sudovima pomoću kojih će se identificirati glavne barijere u pravosudnom sustavu koje onemogućavaju žrtvi pristup i postizanje pravne zaštite.

Više o projektu