28 May 2018

Studentske inovacije obuće Borovo

Već dugi niz godina, studenti ZŠEM-a u sklopu kolegija Upravljanje marketingom i Ponašanje potrošača izrađuju marketinške planove za proizvode stranih i hrvatskih tvrtki. Tako su, naprimjer, 2016. godine radili marketinški plan za proizvode PIK-a, a prošle godine za Franck. Studenti su na početku semestra dobili zadatak izraditi marketinški plan na temelju proizvoda iz kolekcije The Big Blue i cipela borosana hrvatske tvrtke Borovo. Zadatak je bio: ”Iz radne obuće u modnu obuću nakon 50 godina postojanja brenda”. Izabrana su četiri najbolja studentska tima koji su prezentirali svoje marketinške planove ispred marketinških stručnjakinja iz Borova. Prva grupa prilagodila je borosane rastućoj potrebi u turizmu za autohtonim proizvodima, pa su borosane postale izvorni hrvatski suvenir. Sljedeća grupa odabrala je The Big Blue kolekciju te ju unaprijedila tako da bude atraktivna poslovnim ljudima. Treća grupa pronašla je primjenu borosana u zdravstvu, preciznije osmislili su zatvorene borosane za zdravstvene djelatnike. Posljednji tim osmislio je izradi-sam borosane za curice. Predstavnice Borova bile su jako zadovoljne formom i sadržajem prezentacija naših studenata te su odabrana dva pobjednička tima, jedan od strane ZŠEM-a i jedan od Borova. ZŠEM je nagradio studente Mateu Mioč, Sanju Krajinović, Davora Mijića, Valentina Kafadara i Nives Džida (treća grupa) zbog iznimnoga timskoga rada i vrlo inovativnih ideja, a Borovo studentice Ivu Matić, Slavicu Marijan i Josipu Hadžić (četvrta grupa) zbog preciznog marketinškog plana i dobro provedenog istraživanja. Čestitamo!