6 May 2019

Studenti 1. godine posjetili HNB

Studenti 1. godine danas su posjetili Hrvatsku Narodnu Banku. Održano im je predavanje o provođenju monetarne politike,  predavanje  se odnosilo na glavne instrumente monetarnih politika Centralnih banaka te korištenja istih u financijskoj i ekonomskoj krizi 2008. godine. Kako su se studenti proveli možete pogledati na fotografijama.