4 September 2017

Rekordan broj međunarodnih studenata

U akademskoj godini 2017./2018. na ZŠEM je stiglo 157 međunarodnih studenata sa 68 fakulteta iz 25 zemalja diljem svijeta. Međunarodni studenti će jedan semestar studirati na ZŠEM-u gdje će slušati i polagati kolegije na engleskom jeziku. Zbog svoje kvalitete programa na engleskom jeziku ZŠEM svake godine privlači sve veći broj međunarodnih studenata što na kampusu ZŠEM-a stvara međunarodno okruženje.