1 December 2016

Radionica u sklopu Večeri matematike 2016

U okviru promocije svojeg četverogodišnjeg studija Poslovna matematika i ekonomija (PME), ZŠEM je 1.12.2016. sudjelovala na Večeri matematike tako što je organizirala radionicu Upravljanje lancem opskrbe u svojim prostorijama. Na radionici su sudjelovali studenti studija Poslovna matematika i ekonomija. Igrali su Lego game u okviru koje se simulira funkcioniranje lanca opskrbe, nakon toga rješavali su matematičke zadatke povezane s optimizacijom procesa u lancu opskrbe, te su na kraju sudjelovali u on-line kvizu pripremljenom na platformi Kahoot!

Također, studenti studija PME su pripremili materijal za Večer matematike koji je proslijeđen školama koje su sudjelovale na manifestaciji, a dvije studentice studija PME su sudjelovale na radionicama u srednjim školama u kojima su maturirale prije dvije godine.

Donator na Večeri matematike na ZŠEM-u je bila Cedevita d.o.o.