22 July 2019

Radionica - nauči kako napisati esej za maturu

Muči Vas pisanje eseja? ZŠEM organizira besplatnu radionicu pisanja eseja za maturu! 22.08. na ZŠEM-u

Radionica će obuhvatit;

  1. glavne dijelove koje esej mora sadržavati
  2. pisanje na zadanu temu
  3. najčešće jezične greške u hrvatskom jeziku
  4. radionica će trajati 4h (od 12.00 – 16.00 h.)
  5. prijavite se na info@zsem.hr – naslov “pisanje eseja za maturu”