6 July 2016

Rad Ivane Bušljete Banks objavljen u Journal of Advertising!

 

Izvorni znanstveni rad mr. sc. Ivane Bušljete Banks, predavača na Katedri za marketing i komunikacije ZŠEM-a, pod naslovom “Involvement, tolerance for ambiguity, and type of service moderate the effectiveness of probability marker usage in service advertising“, prihvaćen je za objavu u Journal of Advertising, službeni časopis American Academy of Advertising , najcjenjeniji je znanstveni časopis u području marketinških komunikacija i oglašavanja, te objavljuje samo značajne znanstvene doprinose nakon rigoroznog i višestrukog procesa dvostruke anonimne recenzije. Čestitamo mr. sc. Bušljeti Banks na iznimnom uspjehu!