Profesorica visoke škole dr.sc. Jelena Čuveljak sudjelovala je 05.12.2016. kao govornik na prestižnoj konferenciji Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja :Prijenos Direktive o naknadi štete- kakva su očekivanja?

 

Profesorica visoke škole dr.sc. Jelena Čuveljak sudjelovala je 05.12.2016. kao govornik na prestižnoj konferenciji Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja “Prijenos Direktive o naknadi štete- kakva su očekivanja?”. Jelena Čuveljak je također i članica radne skupine za izradu prijedloga Zakona o postupcima za naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja.