Profesorica Mirna Koričan na ESB-u

Zamjenica voditelja Katedre za management Mirna Koričan ovaj se tjedan nalazi u Njemačkoj gdje predaje na kolegiju Human Resource Management na International Business programu poslovne škole ESB pri Sveučilište Reutlingen. Zagrebačka škola ekonomije i managementa već dugi niz godina gaji uspješnu suradnju sa Sveučilištem Reutlingen; mnogi naši studenti tamo su boravili na studenskoj razmjeni, a mnogi predavači s ovog cijenjenog fakulteta predavali su na ZŠEM-u. Sveučilište Reutlingen osnovan je 1855. godine te se poslovna škola ESB smatra jednom od najboljih u Njemačkoj.

Za više informacija o boravku prof. Mirne Koričan na ovoj cijenjenoj instituciji, pročitajte članak na linku (na njemačkom jeziku).

Mirna Koričan na ESB Business School                                                                                Foto album