19 August 2016

Profesori s Katedre za računovodstvo sudjelovali na konferenciji u Londonu

 

Naši profesori s Katedre za računovodstvo, dr. sc. Branka Remenarić te dr. sc. Ivan Čevizović, sudjelovali su 19. svibnja 2016. godine na konferenciji “IASB Staff Day for IFRS Teachers” u Londonu. Na ovome događanju se okupilo preko 35 nastavnika iz cijeloga svijeta (Njemačka, Italija, SAD, Tajland, Slovačka, Francuska, Japan, itd.) te su raspravljali o najnovijim trendovima u području međunarodnih računovodstvenih standarda.