9 May 2017

Profesori s Katedre za računovodstvo sudjelovali na konferenciji LIMEN

Dr.sc. Branka Remenarić, dr.sc. Ivan Čevizović i Ivana Beštak, MBA sudjelovali su na drugoj međunarodnoj konferenciji LIMEN koja je održana 15. prosinca 2016. godine u Beogradu. U okviru konferencije su objavili rad na temu „Definiranje povezanih osoba i njezin utjecaj na otkrivanje neautentičnih aranžmana – slučaj Hrvatska“.