31 March 2017

Profesor sa sveučilišta St. Ambrose predavao na ZŠEM-u

Dr. sc. Ronald Wastyn, direktor programa ‘Master of Organizational Leadership’ sa sveučilištu St. Ambrose, proveo je tjedan dana na ZŠEM-u u sklopu razmjene profesora. Bio je gost na Katedri za management te je održao predavanja na raznim predmetima. Na predmetu International Management, prof. Ronald Wastyn je studentima pričao o tome kako se vodstvo razlikuje od managementa i upravljanja. Studentima je tema bila vrlo interesantna jer su studenti raspravljali o tome kako se vodstvo razlikuje u raznim zemljama, a grupa studenata je bila vrlo međunarodna.

Profesor Ronald Wastyn je također bio gost na predmetu Management Ljudskih Potencijala. Održao je zanimljivo i interaktivno predavanje o komunikaciji i treningu te je tijekom nastave zajedno sa studentima razvio model komunikacije. Nakon toga su analizirali kakav se trening može uzeti u obzir da bi se poboljšala komunikacija u organizacijama, imajući u vidu različite dijelove komunikacijskog modela.