24 May 2017

Profesor Oblaković predavao studentima s Valdosta State University

Grupa studenata koja je došla na Zagrebačku Školu Ekonomije i Managementa s Valdosta State University iz Sjedinjene Američke Države je imala priliku upoznati naše profesore s katedre te im je profesor Oblaković imao priliku održati predavanje o poslovanju u Hrvatskoj. Studenti su u Hrvatskoj dva tjedna te se će imati priliku upoznati se s našom kulturom i načinom poslovanja u Hrvatskoj kroz posjete firmama.