7 June 2018

Prof. Mateša u Hall of Fame

Početkom lipnja održan je Global power brands summit u Londonu na kojem je Centre for International Competitiveness & Research (Europe) uveo profesora ZŠEM-a, dr. sc.  Zlatka Matešu u Power brands Hall of Fame. Ukazanu čast zaslužio je zbog svog doprinosa Republici Hrvatskoj i svijetu sporta jer je stvarao pravi sportski duh te ga poticao vještinom i prilikama koje je pružao mladim hrvatskim sportašima što im je omogućilo da se uzdignu iznad socioekonomskih i sociokulturalnih okvira i jer je stvarao platformu za ujednačenu integraciju kroz sport, stoji u objašnjenju CICR-a. Profesoru Mateši čestitamo na ovom velikom priznanju!