21 August 2019

Prof. Dina Vasić na konferenciji u Bostonu

Naša profesorica Dina Vasić s Katedre za financije i računovodstvo sudjelovala je na 79. godišnjoj konferenciji Academy of Management. Prezentirala je rad pod nazivom “The Intellectual Development of Business Angel Decision-Making Field: A Co-Citation Analysis” kao jedini rad iz Hrvatske. Akademija menadžmenta predstavlja istaknuto stručno udruženje za znanstvenike u području upravljanja i organizacije. 79. godišnji sastanak Akademije menadžmenta održan je od 9. do 13. kolovoza 2019. u Bostonu, Massachusetts, SAD. Tema programa bila je Razumijevanje inkluzivnih organizacija. Osim sudjelovanja u redovitim predavanjima, pohađala je i specijaliziranu konferenciju za podučavanje (Teaching and Learning Conference). TLC @ AOM je sveučilišna konferencija koja se organizira kao odgovor na rastuće potrebe članova AOM-a širom svijeta. Cilj TLC-a je pružiti potporu članovima svih segmenata organizacije i upravljanja u praksi poučavanja. Konferencija uključuje članove AOM-a kao nastavnike, povećava vidljivost podučavanja unutar i izvan Akademije i pozicionira Akademiju kao globalnog lidera u nastavi uz trenutnu vodeću ulogu u istraživanju upravljanja organizacijama.

 

Sažetak rada je dostupan na https://journals.aom.org/doi/10.5465/AMBPP.2019.16761abstract