18 October 2017

Predstavnici kanadske akreditacijske agencije PEQAB na ZŠEM-u

Zagrebačku školu ekonomije i managementa posjetio je tim iz Agencije za znanost i visoko obrazovanje s predstavnicima kanadske agencije PEQAB (Postsecondary Education Quality Assessment Board), agencije koja je dio Ministarstva visokog obrazovanja Kanade (Ministry of Advanced Education and Skills Development). Agencija PEQAB izradila je kvalifikacijski okvir pokrajine Ontario i brine o kvaliteti programa tamošnjih veleučilišta i visokih škola, ali i privatnih i sveučilišta koji dolaze izvan pokrajine Ontario.

Na održanom radom sastanku razmijenjena su iskustava o unutarnjem osiguravanju kvalitete, kvalifikacijskom okviru te vrednovanju visokoškolskih programa. Zagrebačka škola ekonomije i managementa pokazala je vlastiti način rada i sustav upravljanja kvalitetom te pilot program koji je provodila u okviru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.

Ispred Agencije PEQAB sastanku su nazočili Mary Catharine Lennon i Jason Yeung, dok je tim AZVO-a predvodila gospođa Đurđica Dragojević, a tim ZŠEM-a prodekanica i predsjednica Odbora za kvalitetu Maja Martinović.

Foto album