8 November 2019

Predavanje Paula Thompsona: „SME Auditing – Challenges, Insights & EU Regulation Beyond 2020“

Ovaj ponedjeljak na ZŠEM-u održano je predavanje Paula Thompsona, direktora Europske federacije računovođa i revizora za male i srednje poduzetnike (EFAA) na temu:

„SME Auditing – Challenges, Insights & EU Regulation Beyond 2020“.

Zahvaljujemo gospodinu Thompsonu na ovom izrazito zanimljivom predavanju.