2 July 2016

Predavanje Krešimira Marušića na ZŠEM-u

 

Krešimir Marušić, direktor financija za tržišta kapitala u newyorškoj podružnici Deutsche Banka i član globalnog Deutsche Bank Finance upravljačkog tima za tržišta kapitala, kao gost predavač održao je predavanje na temu evalucije banaka u svijetu sa posebnim naglaskom na američko i europsko bankarsko tržište.