9 May 2018

Predavači na seminaru u Luksemburgu

Članice Katedre za ekonomiju i matematiku dr.sc.Kristina Šorić i Anja Tkalčević sudjelovale su na seminaru “Pricing and Revenue Maximization” na Luxembourg School of Business. Na seminaru su imale priliku proširiti svoje znanje iz strategija određivanja cijena i maksimizacije profita i to uz vodstvo jednog od vodećih stručnjaka s tog područja prof.dr. Marca Bertinia.