Poziv za nove članove baze ESU-a: Postani studentski stručnjak za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju

Upravni odbor Europske studentske unije (ESU) za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju (QA) ovime otvara Poziv za dostavu prijava  za nove članove baze ESU-a za razdoblje članstva 2020/2021. Ovime imate priliku poslati jedan od 60 novih studentskih stručnjaka za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju. Pored novih regruta, poziv je otvoren i trenutnim članovima za osiguranje kvalitete koji žele nastaviti svoje aktivnosti. Uspješni podnositelji zahtjeva bit će uključeni u skupinu stručnjaka za osiguranje kvalitete ESU-a od 10. srpnja 2020. do 10. srpnja 2021. godine.
Ako postanete član Unije, dobit ćete mogućnost biti imenovan(a) od strane ESU-a za preglede i obuku osiguranja kvalitete te ćete imati priliku za stjecanje više znanja o osiguravanju kvalitete u Europi.

Uvod

ESU Stručnjak za osiguranje kvalitete studenata osnovan je radi promicanja angažmana studenata u osiguravanju kvalitete i doprinosa poboljšanju pružanja visokog obrazovanja u europskom prostoru visokog obrazovanja. Cilj je razviti ESU kao ključnog partnera za agencije za osiguranje kvalitete u Europi i igrati vodeću ulogu u razvoju politike osiguranja kvalitete.
U ove svrhe, članovi Unije obučeni su i uključeni u rad politike ESU-a. Članovi Unije mogu biti imenovani i za sudjelovanje u postupcima osiguranja kvalitete, npr. recenzije i na taj način promovirati sudjelovanje studenata u procesima osiguranja kvalitete diljem Europe. Putem ESU-a ​​također, u suradnji s članicama ESU-a ​​Nacionalne studentske unije, poduzima aktivnosti izgradnje i razvoja u osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju na nacionalnoj razini.
Tijekom proteklih godina, ESU je organizirao nekoliko treninga na europskoj razini. Do sada je ESU imenovao sve veći broj studenata koji će sudjelovati u raznim međunarodnim vanjskim evaluacijama koje organiziraju različite agencije za osiguranje kvalitete diljem Europe. Najvažnije je da ESU surađuje s Programom institucionalne evaluacije Europskog sveučilišnog udruženja (EUA) i nominira studente za eksterne preglede agencija za osiguranje kvalitete u svrhu određivanja članstva u Europskoj udruzi osiguranja kvalitete (ENQA) i / ili uključivanja u Europskom registru osiguranja kvalitete za visoko obrazovanje (EQAR).

Prednosti i odgovornosti

Članstvo u ESU-u omogućava razmjenu informacija, znanja i dobrih praksi u vezi s QA-om u visokom obrazovanju. Uz podršku u radu od doma, unaprijedit ćete svoje vještine i znanje o osiguravanju kvalitete. Pozivi ESU-a za sudjelovanje u procjenama osiguranja kvalitete i drugim događajima šalju se samo njihovim članovima.

Prednosti i mogućnosti od članstva u ESU QA:

 • Učenje o europskim sustavima visokog obrazovanja i kreiranju politika o QA na europskoj razini (npr. bolonjski proces);
 • Uključenost u procese osiguranja kvalitete na programskoj, institucionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini (npr. ocjenjivanje institucija i agencija za osiguranje kvalitete);
 • Mogućnosti sudjelovanja u ime ESU-a ​​na vanjskim događajima i upravljačkim tijelima (npr. u upravljačkom odboru Europskog foruma za osiguranje kvalitete);
 • Mogućnosti umrežavanja;
 • Mogućnost sudjelovanja u posebno osmišljenim međunarodnim treninzima za recenzente;
 • Prilika za razvijanje prenosivih vještina, poput vještina komunikacije i intervjuiranja.

Zadaci i odgovornosti koje se mogu očekivati ​​od članova uključuju:

 • Dijeljenje znanja i iskustava u osiguravanju kvalitete;
 • Uključivanje u raspravu o temama osiguranja kvalitete i / ili uključenosti studenata;
 • Promoviranje u svojim zemljama;
 • Sudjelovanje u recenzijama;
 • Promicanje baze stručnjaka za osiguranje kvalitete ESU-a;
 • Identificiranje kao članovi Unije;
 • Širenje članaka i drugih dokumenata koji se odnose na osiguranje kvalitete između studentskih stručnjaka za QA na nacionalnoj i međunarodnoj razini;
 • Doprinos pripremi sastanaka i treninga;
 • Davanje povratnih informacija o izvješćima, dokumentima o politici ESU-a ​​ili slično;
 • Informiranje Unije o bilo kojem događaju u vezi s osiguravanjem kvalitete na međunarodnoj razini;
 • Poboljšanje sudjelovanja studenata u osiguravanju kvalitete;
 • Doprinos pripremi sastanaka i treninga.
 • Članovi Unijee koji sudjeluju u bilo kojoj aktivnosti koja bi mogla podrazumijevati naknadu podliježu financijskim propisima ESU-a ​​i primjenjivat će se politika solidarnosti ESU QA-a.

Izbor

U procesu odabira želimo osigurati adekvatnu ravnotežu sudionika po zemljama i regijama u Europi, polju studija, stupnju studija i vrsti visokog obrazovanja, kao i ravnoteži sudionika svakog spola, prema ESU-ovoj strategija integriranja ravnopravnosti spolova. Pozivamo sadašnji članovi Unije, koji žele nastaviti svoje članstvo, da se prijave.

Kriteriji za izbor:

 • Registrirani visokoškolski student (na bilo kojoj razini) ili nedavno diplomirani (u roku od 1 godine) – samo ako nastavlja članstvo;
 • Iskustvo u predstavljanju studenata;
 • Spremnost za pridržavanje operativnih postupaka osiguranja kvaliteta;
 • Spremnost za odvajanje vremena po potrebi;
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika.

Prednosti pri selekciji:

 • pismo podrške organizacijama ili institucijama koje se bave osiguravanjem kvalitete, politikama visokog obrazovanja i / ili zastupljenosti studenata
 • prethodno iskustvo na različitim razinama osiguranja kvalitete u visokom obrazovanju, posebno sudjelovanje u recenzijama ili aktivnostima sličnim pregledima;
 • sposobnost za rad na drugim jezicima osim engleskog, posebno francuskog i / ili njemačkog jezika;

Postupak prijave

Ako želite postati član ESU QA-a, molimo vas da ispunite sljedeći obrazac za prijavu; i slijedeće dokumente podnesite do 3. srpnja 2020. u 23:59 CEST.

 • Ovdje popunite sva polja prijavnice,
 • Pošaljite svoj nedavni ECV i dokaz o upisu studenata ili nedavnom diplomiranju u drugi odjeljak prijavnog obrasca,
 • (izborno) prenesite svoje pismo podrške u drugom odjeljku prijavnog obrasca.

Prijavom svi podnositelji zahtjeva prihvaćaju da će, u slučaju da budu izabrani i postali članovi bazena, njihove slike i kratke biografije ESU koristiti u promotivne svrhe. Nadalje, podrazumijevat će se da su svi podnositelji zahtjeva pročitali i prihvatili ovaj poziv te izričito preuzete obveze navedene u odjeljku „Prednosti i odgovornosti“.

Za sva pitanja možete nas kontaktirati na qapoolsc@esu-online.org. Odgovorne osobe za ovaj poziv su Aleksandar, Liv i Anna u ime Upravnog odbora ESU QA-a, te Gohar i Nina u ime Izvršnog odbora ESU-a.

Napomena: Internetska obuka za uspješne prijavitelje bit će organizirana nakon ljeta. Posebno savjetujemo novim članovima da sudjeluju na treningu.