Posjet dr. sc. Liljane Ferbar Tratar ZSEM-u

Dana 11.1.2017. na ZŠEM-u je boravila dr. sc. Liljana Ferbar Tratar sa Ekonomskog fakulteta u Ljubljani, Katedra za matematiku, statistiku i operacijska istraživanja. Na ZŠEM-u se sastala s predstojnicom Katedre za matematiku i statistiku, dr. sc. Kristinom Šorić. Tom su prilikom razgovarale o suradnji dviju katedri kao i o zajedničkom istraživačkom radu.