Ostvarena suradnja sa University of North Florida

Zagrebačka škola ekonomije i managementa ostvarila je suradnju sa University of North Florida te od sada studenti mogu dio svog studija provesti studirajući na sveučilištu koje se ističe po kvaliteti te individualnom pristupu studentima. University of North Florida potiče kulturni i intelektualni razvoj studenata pripremajući ih da naprave promjene u svom okruženju.
Više o ostvarenoj suradnji možete saznati u Uredu za međunarodnu suradnju.