17 June 2020

Online javna rasprava Hanfe sa studentima ZŠEM-a

Hanfa poziva zainteresiranu javnost na online javnu raspravu sa studentima Zagrebačke škole ekonomije i managementa na temu „Jesu li financijska tržišta i investitori spremni za zelena ulaganja?“. Rasprava će se održati 25. lipnja 2020. u 11:00 sati, a možete joj se priključiti putem poveznice na Microsoft Teams.

Namjera je Hanfe pobliže upoznati širu javnost s temom zelenih financija kao dijela sveobuhvatnog Europskog zelenog plana. Osim navedenog cilj je i dodatno unaprijediti suradnju s visokim učilištima te potaknuti studentsku zajednicu da se pobliže i na praktičnoj razini upozna sa zbivanjima na financijskim tržištima. Takav oblik suradnje omogućit će interaktivnost studenata s regulatornim tijelom sektora financijskih usluga u Republici Hrvatskoj.

Ističemo kako će se javna rasprava snimati te će snimka biti objavljena na internetskoj stranici Hanfe. Također, molimo vas da se pridržavate pravila uljudne online komunikacije. Pitanja će biti moguće postaviti na kraju rasprave, podizanjem ruke. Upute kako podići ruku možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Više o samoj temi zelenih financija možete pogledati u prezentaciji dostupnoj na stranicama Hanfe.