19 March 2018

Okrugli stol "Zaštita potrošača"

U četvrtak 15.03.2018. na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa  održan je okrugli stol “Zaštita potrošača u bankarskim ugovorima” gdje su uvodničari raspravljali o pitanjima zaštite potrošača u bankarskim ugovorima te ukazali na pitanja koja su u praksi zaštite potrošača već riješena, ali i ona pitanja koja zahtjevaju dodatnu razradu uz zaključke na koji bi se način mogla unaprijediti zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj. Uvodničari su bili  mr.sc. Helena Majić, Denis Smajo, Marija Duljković te dr. sc. Goran Vojković, a događaj je popraćen od strane velikog broja gostiju i predstavnika medija.

Moderatorica okruglog stola mr.sc. Helena Majić upoznala je sudionike s trenutnim izazovima ovog problema te ukazala na relevantna pravila iz hrvatskog zakonodavstva i direktiva Europske unije te objasnila najrecentnije presude domaćih, a posebice europskih sudova vezanih uz temu.

Denis Smajo iz Udruge Franak predstavio je ciljeve i aktivnosti udruge te istaknuo najveća postignuća koja su ostvarili od osnutka udruge koja broji oko 30.000 članova te je sudionicima predstavio dizanje kredita u kunama kao najpovoljnij opciju za podizanje kredita zbog pitanja valutnog rizika. Napomenuo je da postoji još najmanje 70.000 građana s kreditima u švicarskim francima, a da unatoč dobivenoj kolektivnoj tužbi građani su primorani privatno tužiti banke te da taj problem još uvijek nije blizu konačnog rješenja.

Sudska vještakinja za bankarstvo i financije Marija Duljković istaknula je podatke koji da je ukupni depoziti kod poslovnih banaka, kreditnih institucija, koji obuhvaćaju depozitni novac te štedne i oročene depozite iznosio u prosincu 2017. godine 273,2 milijarde kuna, a od tog iznosa ukupni štedni i oročeni depoziti u stranoj i domaćoj valuti građana iznosili su 199,3 milijarde kuna. S druge strane, ukupni plasmani banaka prema stanovništvu, odnosno potrošačima, krajem 2017. godine iznosili su 114,54 milijardi kuna, a nefinancijskim društvima, odnosno poduzećima iznosili su ukupno svega 81,77 milijardi kuna.

Dr.sc. Goran Vojković predstavio je problem digitalizacije i neprikladnog zakonskog okvira koji uređuje pitanja elektroničke isprave i elektroničkog potpisa. Također se osvrnuo na zaštitu osobnih podataka te najavio pojačanje regulacije zaštite istih stupanjem na snagu novog Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Foto Album

Press