6 July 2016

Održana radionica "Stečajni i predstečajni postupak"

Dana 15.10.2015. naša profesorica visoke škole dr. sc. Jelena Čuveljak, u ime Katedre za pravne discipline,  održala je jednodnevnu radionicu na temu “Stečajni i predstečajni postupak”

S obzirom da potpuno novi Stečajni zakon, koji je stupio na snagu 01.09.2015., donosi iznimne promjene u samom stečajnom postupku, ovom edukacijom su polaznici imali priliku saznati te se educirati o novim institutima te promjenama u stečaju i predstečaju.