6 July 2016

Objavljeni udžbenici

U okviru znanstvenog doprinosa, ali i razvoja aktivnosti na području obrazovanja, članovi katedre za financije objavili su sljedeće udžbenike za srednje škole:

  • “Tržište kapitala”, Mato Njavro, Dina Vasić, Goran Pavlović
  • “Bankarstvo i osiguranje 3”, Ivan Šverko, Jurica Vukas, Ante Žigman
  • “Bankarstvo i osiguranje 4”, Renata Muženić, Martina Petrac, Ante Žigman

Udžbenici se mogu vidjeti na stranicama www.eliber.hr