12 March 2020

Obavijest predavačima o online nastavi

Dragi predavači i asistenti,

Od početka nastave 2002. godine ZŠEM je vodeća hrvatska škola u sustavnom korištenju mogućnosti podučavanja na daljinu korištenjem interneta. Imamo skoro dva desetljeća iskustva u radu sa WebCt, Blackboard i Loomen platformom.

Više od 150 naših predmeta ima bogate sadržaje za učenje i provjeru znanja na daljinu. Iskustvo u podučavanju i učenju stjecali su ZŠEM-ovi studenti, predavači i administracija.

Procjenjujući da bi se problem Corona virusa mogao raširiti i stići i do Hrvatske, već sredinom siječnja pojačali smo sve aktivnosti predavača i administracije u pripremama za situaciju nastave i podučavanja bez dolaska studenata u učionicu.

Ocjenjujemo da je sada vrijeme da isprobamo cijeli pripremljeni sustav ZŠEM-ovog učenja na daljinu. Zato od sutra 13. ožujka 2020. pozivamo sve studente da ostanu u svojim domovima sljedećih 14 dana do 27. ožujka 2020. i studiranje nastave komunicirajući sa svojim predavačima, studijskom grupom i administracijom škole pomoću platforme Loomen. Svi predavači koji žele mogu već od danas prijeći na on line nastavu.

U skladu s odlukom molimo vas da kontaktirate svoje studente i organizirate nastavu prema postojećim rasporedima kako bi osigurali njezin nesmetani tijek. Pri kreiranju virtualne učionice koristite što više mogućnosti koje vam pruža Loomen, a ukoliko vam vezano uz to treba nekakav dodatan savjet ili uputa kontaktirajte kolegu Philipa Vranešića na pvranesi@zsem.hr.

Pored Loomena danas su nam na raspolaganju i druge aktivnosti te alati vezani uz organizaciju nastave na daljinu te komunikaciju sa studentima raznim kanalima (e-mail, Skype, Viber, Whatsapp, telefon i drugo) te vas potičemo da kreativno koristite sve što vašu nastavu i komunikaciju sa studentima može učiniti boljom.

Pozivamo predavače, da do drugačije odluke, nastave dolaziti na školu u svoje kabinete i nastave svoje nastavne obveze prema studentima izvršavati, sada u novim okolnostima, preko internet komunikacije. Molimo pokušajte se držati važećeg raspreda nastave i u on line formi.

Ovaj i idući tjedan bit će i prilika da se svi priviknemo na ovaj novi način rada, a svi predavači sadržajno obogate svoje predmete. Za svu potrebnu pomoć predavači se mogu obratiti službama škole, koje će do drugačije odluke, nastaviti radom iz prostora škole. Sve studente pozivamo da komunikaciju sa službama škole obavljaju e-mailom. Isti poziv upućujemo i predavačima.

Predstojnici svih katedri, kao i voditelji smjerova na MBA studiju dobit će upute za sustavnu kontrolu obavljene nastave te će vas o tome pravovremeno obavijestiti.

Pratit ćemo i poboljšavati naš sustav prilagođen novim okolnostima i po potrebi poduzimati i donositi daljnje mjere. Ovim od sutra sljedećih deset dana, do 23. ožujka 2020. studenti ZŠEM-a prelaze u način rada – učenja na daljinu. Iskoristimo prednost što svaki student ZŠEM-a ima potrebnu udžbeničku literaturu, pristup ebook024.com digitalnim knjigama i Loomen platformi.

Pokažimo da i u ovim novonastalim okolnostima, ZŠEM prenosi znanja, vrijednosti i vještine studentima obrazovanjem jednako visoke kvalitete.

 

S poštovanjem,

 

dr. sc. Goran Oblaković, prodekan preddiplomskih studija                          izv. prof. dr. sc. Maja Martinović, prodekanica za diplomski MBA studij