Novi zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

U subotu, 22. listopada 2022. godine stupio je na snagu novi Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Zakon donosi brojne novosti od kojih navodimo one važne za studente Zagrebačke škole ekonomije i managementa.

Novi Zakon uklanja diskriminaciju stručnih studija staru gotovo 20 godina – stručni naziv „stručni specijalist“ koji se stječe završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija odlazi u povijest, a studenti će od sada stjecati stručni naziv „magistar“ (mag.) uz naznaku odgovarajuće struke za studente Specijalističkog diplomskog stručnog studija, MBA programa.

Druga je važna promjena da će studenti stručnih diplomskih studija po njihovom završetku moći nastaviti svoje obrazovanje na poslijediplomskim studijima u Republici Hrvatskoj. Sukladno odredbama novog Zakona, poslijediplomske sveučilišne studije moći će upisivati i diplomanti stručnih diplomskih studija, uz polaganje određenih razlikovnih ispita (na poslijediplomskoj, a ne diplomskoj razini kao dosad). Diplomanti stručnih diplomskih studija moći će upisivati poslijediplomske sveučilišne studije ako imaju pet godina radnog staža u području u kojem se izvodi poslijediplomski studij koji upisuju.