23 March 2018

Naš predavač novi sudac Vrhovnog suda

 

Na 108. sjednici Državnog sudbenog vijeća, održanoj 9. veljače 2018., donesena je odluka da se za suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske – Građanski odjel – po oglasu objavljenom u „Narodnim novinama“ broj 19/16 imenuje mr.sc. Dražen Jakovina, predavač na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa te član Katedre za pravne discipline.