2 December 2020

Najbolje ocjene ZŠEM-ovu sustavu osiguranja kvalitete

Zagrebačka škola ekonomije i managementa dobila je za svoj sustav osiguranja kvalitete najvišu ocjenu NAPREDNE RAZINE! Time je ZŠEM najbolje ocijenjeno visoko učilište u Republici Hrvatskoj u postupku vanjske neovisne prosudbe sustava osiguranja kvalitete.

Ocjenjivanje je provela  Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO). Njezino međunarodno stručno povjerenstvo boravilo je u posjetu ZŠEM-u 22. i 23. rujna 2020. Provelo je audit sustava osiguravanja kvalitete, mjereći ga prema postojećim hrvatskim i europskim standardima.

Nakon preko dvanaest godina stvaranja sustava osiguranja kvalitete on je dosegnuo zavidnu razinu, a ZŠEM je u konačnici dobio potvrdu da je najbolji.

Kako navodi predsjednica Odbora za kvalitetu ZŠEM-a Edda Apfenthaler, prema svim kriterijima za audit koji obuhvaćaju: politiku kvalitete, planiranje i upravljanje, provedbu i praćenje, procjenu i poboljšanja, inovacije i utjecaj, ZŠEM je ocijenjen najvišom, NAPREDNOM razinom.

Prodekan Zagrebačke škole ekonomije i managementa dr.sc. Mato Njavro ističe kako je “škola posvećena kvaliteti od samih osnutaka, a izvrsnih rezultata ne bi bilo bez timskoga rada svih djelatnika i dionika škole”.