15 June 2018

Nagrada s prestižne konferencije

Dina Vasić, viša predavačica s Katedre za financije i računovodstvo, sudjelovala je na znanstvenoj konferenciji i doktorskom kolokviju Babson College Entrepreneurship Research Conference (BCERC) and Doctoral Consortium koji su održani od 5. do 9. lipnja u Waterfordu (Irska). Tamo je predstavila svoj doktorski istraživački projekt Angel investment and investment selection: an empirical analysis of investment selection criteria and processes.  Riječ je o jednoj od najprestižnijih konferencija iz sekcije znanstvenih istraživanja u financiranju poduzetništva i poduzetništvu općenito. Dina Vasić je izabrana kao jedan od 25 kandidata iz cijeloga svijeta, koji su mogli predstaviti svoj istraživački projekt međunarodnom timu profesora za ocjenu kvalitete svojih doktorskih radova. Za svoj rad osvojila je nagradu konferencije Best poster session. Čestitamo!