MIS konferencija

Zagrebačka škola ekonomije i managementa i ove je godine organizirala jubilarnu 10. STUDENTSKU KONFERENCIJU MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SUSTAVA

Deseta studenska konferencija Management Informacijskih Sustava je događaj koji okuplja vodeće tvrtke u Hrvatskoj i najbolje studentske projekte na kolegiju Management informacijskih sustava u području uvođenja ERP (Enterprise Resource Planning) sustava u odabrane tvrtke.

Osnovni cilj konferencije je predstavljanje najboljih studentskih projekata na temu uvođenja ERP sustava u odabrana poduzeća. U posljednjih nekoliko desetljeća događa se informatizacija poslovnih procesa i javlja se potreba za sustavnim uvođenjem informacijskih sustava u poslovanje te uz ubrzani razvoj tehnologije dolazi do potrebe za edukacijom na području upravljanja informacijskim sustavima. Osnovni principi, kao i napredni primjeri upravljanja informacijskim sustavima, bili su predstavljeni na ovoj konferenciji kroz niz gostujućih predavanja stručnjaka iz prakse. Kako bi studentima – našim mladim, budućim stručnjacima približili ovu važnu kategoriju u modernoj ekonomiji, kroz kolegij Management informacijskih sustava, na četvrtoj godini stručnog studija, studentima omogućujemo publiciranje prvih znanstveno-stručnih radova kroz projekte implementacije informacijskih sustava u poslovanje odabranih tvrtki. Sam kolegij ima zadatak razviti mogućnost razumijevanja informacijskog sustava iz poslovne perspektive; informacijski sustavi u malom, srednjem i velikom poduzeću te njihov razvoj i upravljanje.

Cilj ovog susreta studenata Zagrebačke škole ekonomije i managementa i tvrtki je razvijanje svijesti o važnosti rane edukacije o upravljanju informacijskih sustavima poduzeća, kvalitetne implementacije samih sustava u poslovanju te poticanje razvoja managementa informacijskih sustava kao izbora u zvanje naših studenata.

U sklopu konferencije prezentirat će se program Diplomskog studija Management informacijskih sustava Zagrebačke škole ekonomije i managementa.

Zagrebačka škola ekonomije i managementa prenosi svojim studentima vrijednosti, znanja i vještine potrebne za dugoročan uspjeh u globaliziranom poslovnom svijetu. Brz razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija pruža velike mogućnosti u unapređenju kvalitete obrazovanja. S obzirom da je ZŠEM osnovan 2002. godine, u proces obrazovanja su od početka implementirane najbolje svjetske prakse – kako u uvođenje novih tehnologija tako i uvođenje određenih svjetskih standarda u obrazovanje.