2 July 2016

“Mirovinska štednja - optimalna strategija ulaganja“ – debata Hanfe i ZŠEM-a

Zagreb, 20. svibnja: Na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa, održala se studentska debata pod nazivom “Mirovinska štednja – optimalna strategija ulaganja“. Studentska debata je organizirana u suradnji Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Zagrebačke škole ekonomije i managementa (uz podršku Allianz ZB d.o.o. društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom i PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima).

U debati su sudjelovali studenti preddiplomskih i diplomskih MBA studija Zagrebačke škole ekonomije i managementa koji su se u proteklih nekoliko mjeseci u organizaciji Studentskog financijskog i investicijskog kluba ZŠEM-a s predstavnicima Hanfe pripremali za debatu.

Jedna grupa studenata zastupala je agresivniju strategiju ulaganja mirovinskih fondova koja se više orijentira na ulaganje u dionice (Martina Popović, Nikola Škrtić, Donat Šušak, Janko Brlečić) koju između ostalog potkrepljuju višim povratima na dionice, te manjim utjecajem inflacije na prinose od dionica. Druga grupa studenata suprotstavila se konzervativnijom strategijom ulaganja mirovinskih fondova koja se više orijentira na ulaganje u obveznice (Martina Jergović, Petra Širić, Marko Perić, Ivan Jonjić), a koju potkrepljuju manjom volatilnošću prinosa od obveznica, predvidivošću novčanih tokova od obveznica i drugim argumentima. Prije same debate studenti su donijeli prikaz strukture mirovinskih sustava i samih mirovinskih fondova u Hrvatskoj.

Uvodnu riječ održali su:

• dr. sc. Mato Njavro, prodekan za međunarodne odnose ZŠEM-a
• Petar-Pierre Matek, predsjednik Upravnog vijeća Hanfe

FOTO ALBUM