2 July 2016

Martina Dalić i Vuk Vuković o reformi javne uprave

U organizaciji HSLS-a u utorak, 10. ožujka 2015. godine u Europskom domu, održan je Okrugli stol na temu “Reforma javne uprave”. Na panelu su, uz mnoge druge, sudjelovali i profesori sa Katedre za ekonomiju Martina Dalić i Vuk Vuković. Na panelu je zaključeno kako je reforma javne uprave nužna za oporavak hrvatskog gospodarstva, ali se isto neće dogoditi bez političke volje. Osim depolitizacije potrebno je raditi na povećanju efikasnosti radnika u javnoj upravi.